Bayilik Şartları

ADAGA bayisi  olmak için bayi adayı önce kendisini tanıtıcı bilgileri (firmanın adı,  yetkilinin adı ve soyadı, müracaat ettiği yöre ismi, telefonu, cep telefonu ve  faks numaraları, adres bilgileri, çalışmış olduğu banka isimleri, hâlihazırda  yaptığı iş, eğer gübre bayiliği ise hangi firmaların bayisi olduğu ve gübre  çeşitleri bazında yöresinde yıllık sattığı gübre miktarını içeren bir  dilekçeyi, kaşeleyip imzaladıktan sonra şirketimize fakslaması gerekmektedir.  Şirketimizce yapılan inceleme sonucunda bayilik talebi olumlu bulunan bayi  adayının, bayilik sözleşmesi yapmak üzere şirketimize vereceği belgeler aşağıda  belirtilmiştir :

 

 1. T.C. Vatandaşı  olmak.
 2. 18 yaşını  bitirmiş olmak.
 3. Teminat  miktarı fizibilite çalışmaları sonucunda belli olacaktır.
 4. Teminat mektubu süresiz olacaktır.
 5. Teminat mektubu ADAGA GIDA ve DANIŞMANLIK A.Ş. adına verilecek  olup, üzerine “Bayilik Sözleşmesi ve Münferit Alımlar İçindir.” ibaresi  yazılacaktır.
 6. Şirket tek yanlı olarak her zaman teminat tutarında değişiklik yapabilir.
 7. İmza Sirküleri  noter tasktikli olacaktır.(Şirket olması halinde, noter tasktikli imza sirküleri ve yetki belgesi verilecektir.)
 8. Şirket Ana  Sözleşmesi ve Ticaret Sicil Gazetesi verilecektir
 9. Ticaret Odası  Kaydı verilecektir
 10. Bayiinin veya  varsa ortakları ile birlikte nüfus kağıdı sureti, bir adet yeni çekilmiş  vesikalık fotoğraf,
 11. Vergi  dairesinden tasdikli mükellefiyeti belirtir yazı
 12. Adli sicil belgesi
 13. Çalıştığınız bankadaki Son 6 aylık hesap hareketleri verilecektir
 14. Bayi en az  120 cm x 60 cm ebadında üzerinde ADAGA TARIM yazan tabela  yaptıracaktır.
 15. İstenen evrak  asıl olup birer nüsha düzenlenecek, tarihi de içinde bulunulan yılın tarihini  taşıyacaktır.